گوهر بندگی

می گویند که کمال آینه در بندگی مطلق نور است...
در میان کنایه های آبدار بدخواهان  کسی فکرش را هم نمی کرد که خاک تیره معدن فلز روزی چه خواهد شد...
در میان شعله های سوزان  و حرارت سخت کوره ی امتحان  چه  سخت بود تکرار این یک کلمه که اکنون صبر باید کرد...
ولی بعد از آنهمه سختی و هیاهو و رنج آنچه از آن کوره بیرون آمد و بر شیشه اخلاص نشست خستگی ها را از تن‌‌ها می برد و جانها را آسوده می کرد. آینه ای درخشان و بی نظیر که  نور خورشید در آن تابیده بود. و شعاع بی کرانه‌اش اکنون تمام یخهای هر پرسش و تردیدی را ذوب می کرد و می برد و  همه سربارها و زحتمها را توجیه و تفسیری کامل می کرد.
و اکنون آینه غرق در نور بود و راضی و سرخوش و خورشید غرق در تماشای خود سرمست و راضی.

از لطف خدا چه عجب که شاید به دعای رهگذری روزی بارانی بیاید و بشوید از آینه جانمان همه غبارها را از کبر و غرور و خودخواهی و ...

/ 2 نظر / 15 بازدید
رضا

زندگي کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذردو قلب ها گرامي تر از آنند که بشکنند . آنچه از روزگار بدست مي آيد با خنده نمي ماند و آنجه از دست برود با گريه جبران نميشود!! فردا خورشيد طلوع خواهد کرد حتي اگر ما نباشيم...یک قلب پاک از تمام معابد جهان زیباتر است ..... از خدا پرسيدم:خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد:گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير،با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو.ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن.زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد [گل]

وقت سحر

آمین زیبا بود ممنون موفق باشید التماس دعا[گل]