به نام خداوند رحمن رحیم

ای خدای پاک بی انباز یار         دست گیر و جرم مارا در گذار

یاد ده بر ما سخن های رقیق     که تو را رحم آورد ای خوش رفیق

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن       مصلحی تو ای تو سلطان سخن 

کیمیا داری تبدیلش کنی             گر که جوی خون بود نیلش کنی

این همه مینا گریها کار توست       این همه اکسیر ها زاسرار توست

/ 1 نظر / 17 بازدید
عابد

سلام در این نو شدن ها ، نو شدنت مبارک ، پیروز و سربلند باشید ، هر جا که باشید .