داروخانه‌ی چهلتایی

قبلن‌ها با واژه‌ای تو انگلیسی روبرو شدم (یادم نمی یاد چی بود) که معنیش این بود که کسی که کاری را می اندازد آخر وقتش انجام می ده و با خودم گفتم بد نبود توی فارسی معادل چنین واژه‌ای را برای آدم‌هایی مثل من وضع می کردند. نمی دونم شاید دقیقه‌ی نودی، شب امتحانی واژه‌های بدی نباشد.
بعد از بیست سال درس خوندن هنوز هم آدم نشدم و بسیاری از حجم کار روی شب امتحان بود. برای درسهایی البته مثل صرف و نحو که پیوسته مباحثه می کردیم کار بسیار سبک بود (مباحثه هم از آن چیزهای خیلی جالب حوزه است که نمی دانم چنین سنتی چرا در دانشگاه وجود ندارد!) ولی برای برخی درسها حتی تازه داشتم کتاب را می خریدم، درس اخلاق را می گویم. البته کتابمان عوض شد و قرار شد که چهل حدیثِ امام را بخوانیم.
من خیلی با این کتاب برخورد کرده بودم. حتی حاج آقای فلاح که از معدود کسانی است که سزاوار است او را استاد و معلّم بخوانم جلساتی خیلی قبلها با تکیه بر چهل حدیث در خوابگاه می گفت. ولی من همیشه یا از کنار این کتاب به مسامحه گذشته بودم یا حیفم می آمد که پول بدهم و این کتاب کلفت را بخرم و چند صحفه‌اش را بخوانم و بگذارمش کنار همه‌ی کتابهای کلفت دیگری که هیچ وقت لایشان را باز نکرده‌ام. شاید چند صفحه‌ای هم از آن خوانده بودم و با متن قدیمی و نه چندان دلچسب آن حال نکرده بودم و شاید فکر می کردم که این کتاب فقط به واسطه‌ی اینکه نویسنده‌ی آن امام بوده است مشهور شده است و حتی موقعی که کتاب تفسیر سوره‌ی حمد را از امام خواندم و خیلی خیلی برایم جالب بود باز هم گفتم شاید این کتاب را امام در جوانی‌ها نوشته است و آنوقت‌ها آنقدرها فوق العاده نبوده است. ولی خوب ایندفعه دیگر مجبور بودم برای امتحان سه حدیث آن را بخوانم.

فوق العاده بود. ایندفعه متن کتاب برایم خیلی ساده و روان بود و گویا که همه‌ی کتاب خطاب به من و برای آدم‌ کردن من نوشته بود و تمام کتاب پر بود از نکته‌هایی کلیدی و اساسی برای آدم شدن و مملو از ظرافت و دقت و اثرگذاری که در این پیمایش نفس این مرد بزرگ را به شدّت بروی روحم حس می کردم. و این واقعاً نظر من نبود که این کتاب خیلی فوق العاده است. خیلی از دوستانم که با هم امتحان داشتیم تحت تاثیر قرار گرفته بودند. و البته بعضی هم اصلاً نگرفته بودندزبان

شک ندارم که این کتاب (و معارف ما کلّا) پر از چیزهایی است که اگر کسی واقعاً به ظرافتهای آن عمل کند سرش سقف آسمان را می شکافد.

راستی متن کتاب هم روی وب هست: اینجا

توفیق عمل خدا به همه‌مان بده.

/ 0 نظر / 15 بازدید