خواب

سلام

راستی، من یک خواب (شخصی) دیدم حدود اولهای سال تحصیلی که فردی که قبولش داشتم در خواب راجع  به افتادن اتفاقی در دو سال بعد به من چیزی گفت. این پست همینطور باشد، تا دو سال بعد از آن موقع اگر زنده بودم، راجع به آن بنویسم اگر یادم بود، ببینیم، این خواب (که من خیلی حسم این است که درست باشد) آیا همانطور محقق می شود!لبخند فعلاً چیزی نمی نویسم راجع به محتوای خواب.

بعداً نوشت:

/ 3 نظر / 16 بازدید
جعفر

یعنی می خوای ملت رو 2 سال بزاری سره کار؟ ایول بابا ! اصلا تا 2 سال دیگه زنده ای!!!!!!! [نیشخند] انشا ا... باشی. اون اتفاق که خیره؟

جعفر

اون اتفاق که خیره؟ منظورم امره خیره [قلب][قهقهه]

چرا

تا دو سال دیگه فرصت داری خوب دعا کنی تا رد بشه.